Today is Tuesday, 13 April 2021
Lection
Gazeta parafialna

Current events

Bractwo Miłosierdzia Bożego

Ks. Sławomir Ratajczak C.Or.

Dnia 13 kwietnia 1999 roku w naszej świerczewskiej parafii utworzono grupę modlitewną - Bractwo Miłosierdzia Bożego. Bractwo to wyrasta z charyzmatu bł. siostry Faustyny, z jej duchowości i działalności apostolskiej. Skupia osoby świeckie, które pragną służyć orędziu Miłosierdzia Bożego. Członkiem Bractwa Miłosierdzia Bożego może zostać każdy, kto zgłosi pragnienie pełnego zaangażowania się w cele Bractwa.

"Teraz jest czas miłosierdzia". Cóż więcej może ofiarować Ten, który ofiarował już wszystko? Miłosierdzie bez granic, to dla nas ludzi nadzwyczajny przejaw Bożej miłości. Ona to ogarnia wszystkich i cały świat. Trzeba tylko powiedzieć: ufam Tobie. Trzeba tylko zawierzyć.

Miłosierny Jezus zostawił ludzkości, poprzez działalność bł. siostry Faustyny, obietnice dotyczące modlitwy do Jego Miłosierdzia.

"Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego osłaniam przez całe życie jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem".

"Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć Jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w Moje miłosierdzie, dusze te w godzinie śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie Moje osłoni je w tej ostatniej walce".

"Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą".

Do naszego Bractwa zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną w sposób szczególny modlić się do Miłosiernego Jezusa, nie tylko prosząc Go o łaski, ale również dziękując Mu za Jego dar miłosierdzia dla całej ludzkości.Statut Bractwa Miłosierdzia Bożego

Zadania Bractwa Miłosierdzia Bożego wypływają z zapisków bł. siostry Faustyny.

Celem działalności jest:

 • Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, czyli doskonałej miłości, drogą ufności w stosunku do Boga i miłosierdzia względem bliźnich.
 • Poznawanie i głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego objawionej najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.
 • Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych.

Członkowie Bractwa Miłosierdzia Bożego powinni:

 • Korzystać regularnie z sakramentów świętych (o ile to możliwe z miesięcznej spowiedzi i częstej komunii świętej),
 • Stale poznawać tajemnicę Bożego miłosierdzia objawioną najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Gruntownie poznać orędzie Miłosierdzia Bożego przekazane przez bł. siostrę Faustynę,
 • Głosić orędzie Miłosierdzia Bożego świadectwem życia i słowem,
 • Rozwijać postawę całkowitego zaufania Bogu przez pełnienie Jego woli we wszystkich okolicznościach życia,
 • Spełniać w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo albo modlitwę,
 • W miarę możliwości podejmować lub uczestniczyć w dziełach miłosierdzia, szczególnie wobec osób potrzebujących głębokiej odnowy moralnej,
 • W ciągu dnia przez akty miłości i modlitwę łączyć się z Jezusem Miłosiernym, prosząc o miłosierdzie Boże dla świata,
 • Praktykować formy kultu przekazane przez bł. siostrę Faustynę: oddawać cześć obrazowi Jezusa Miłosiernego, codziennie odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego, praktykować modlitwę w godzinie Miłosierdzia i obchodzić święto Miłosierdzia Bożego

Read 5637 times

14, (1) 2000 - Wielki Postpolski  english  deutsch  française Dodaj stronę do ulubionych! 
filipini Gazeta parafialna - 'Rodzina Parafialna'
 

Copyright 2003-2021 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań