Today is Sunday, 18 April 2021
Lection
Gazeta parafialna

Current events

Życie Parafii w Roku Wielkiego Jubileuszu - sprawozdanie za rok 2000

Ks. Prob. Marian Kara C.Or.

Rok 2000 można powiedzieć, że był dłuższy niż inny, bo był to rok Wielkiego Jubileuszu, który rozpoczął się 25 grudnia 1999r. i trwał do 6 stycznia 2001r. Był to rok "łaski od Pana". Ten odcinek czasu miał być czasem głębokiego nawrócenia i radosnego powrotu do Ojca; czasem wzajemnego pojednania się ludzi i przywrócenia zgody między narodami; czasem uległego podążania za głosem Ducha Świętego; naśladowania Chrystusa; wytrwałego słuchania słowa Bożego i częstego korzystania ze źródeł łaski; czasem nowej ewangelizacji, przede wszystkim przez świadectwo naszego życia, wiernego Ewangelii; czasem solidarnego otwarcia serca i dłoni dla ludzi potrzebujących i doświadczanych różnymi biedami; wreszcie czasem wielkiej, wytrwałej i ufnej modlitwy w jedności z Maryją, z Apostołami, męczennikami i świętymi wszystkich czasów i narodów.

A jaki ten rok był naprawdę? W codziennej rzeczywistości życia osobistego, rodzinnego, parafialnego, zawodowego i społecznego?

W Roku Jubileuszowym pielgrzymowaliśmy do kościołów jubileuszowych: kilka razy do kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu, kilka razy do sanktuarium błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu - Żabikowie, kilka razy na Świętą Górę w Gostyniu, wiele razy do Matki Bożej w Licheniu, do Częstochowy, raz do Górki Klasztornej, do sanktuarium w Wiele, Lubawie, w Nowym Mieście Lubawskim, wreszcie do Rzymu i spotkanie z Ojcem Świętym, wspólne zdjęcie i błogosławieństwo Ojca Świętego dla całej grupy oraz parafii.

We Mszy św. niedzielnej uczestniczy około 2.450 wiernych na 4.850 wiernych według liczenia listopadowego. Komunii św. rozdano w naszej parafii około 110 tysięcy. Chrzest św. otrzymało 40 dzieci - w tym: 17 dziewczynek i 23 chłopców. Do I Komunii św. przystąpiło 56 dzieci: 32 dziewczynki i 24 chłopców. Do Sakramentu bierzmowania przystąpiło 253 osoby. W każdy pierwszy piątek miesiąca kapłani odwiedzają chorych w liczbie około 60 osób z posługa kapłańską. Sakrament małżeństwa przyjęło 26 par. Do życia wiecznego odeszło 47 osób w tym: kobiet 20 a mężczyzn 27.

W historii naszej parafii odbyły się pierwsze prymicje parafianina Ojca Jakuba Kraska dominikanina. W Boże Ciało ksiądz biskup Grzegorz Balcerek odprawił Mszę św., poprowadził procesję i przy każdym ołtarzu wygłosił homilię. W październiku Ojcowie Oblaci przeprowadzili odnowienie misji parafialnych. W grudniu w poniedziałek po pierwszej niedzieli miesiąca zostało wprowadzone nabożeństwo misyjne. Msze św. roratnie, odprawiane o godz. 17.00, gromadziły około 240 dzieci.

Wielka inwestycja parafialna to droga procesyjna wokół kościoła. Ułożono 1.265 m2 z kostki Starobruk - Nostalit. Tego dzieła dokonała firma z naszej parafii "Gadomex". Na rewaloryzację parku przy kościele parafialnym otrzymaliśmy 25 tysięcy złotych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Sprawy finansowe związane z drogą procesyjną zostały już załatwione. Dlatego składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. W każdej Mszy św. za parafian modlimy się za nich.

Zostały również wzmocnione i zamontowane 4 dźwignie do żyrandoli oświetlających wnętrze kościoła - składam serdeczne Bóg zapłać - Panu, który to wykonał i zamontował.

Wszystkim parafianom i gościom, którzy modlitwą i ofiarą wspierają życie i dzieła parafii składam serdeczne Bóg zapłać.

Niech Bóg nam błogosławi, a Maryja Matka Kościoła - patronka naszej parafii ma nas w swojej opiece. Nie ustawajmy w miłości Boga i bliźniego oraz w trosce o kościół parafialny, bo to jest Dom Boży i nasz.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim Księżom za ofiarną służbę Ludowi Bożemu w naszej parafii jak i licznym parafianom troszczącym się o piękno liturgii św. i piękno naszego kościoła.

Wreszcie serdecznie dziękuję i mówię: Bóg zapłać - wszystkim parafianom, którzy z życzliwym sercem otwarli drzwi swoich domów i z wiarą oraz z miłością przeżywali spotkanie kolędowe.

Z Chrystusem idziemy w Trzecie Tysiąclecie, by jeszcze gorliwiej uczęszczać na Mszę św., przystępować do sakramentów św., zgłębiać prawdy wiary, kochać swoją rodzinę i jej służyć, być świadkiem Chrystusa w codziennym życiu.


Drodzy Parafianie!

Obecnie przeżywamy czas Wielkiego Postu, czas łaski. "Nie zatwardzajcie serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pana". "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

Sobie i Wam życzę wytrwałości na tej drodze, a zajaśnieje nam Chrystus Zmartwychwstały.

SZCZĘŚĆ BOŻE!

Read 4511 times

18, (1) 2001 - Św. Józefpolski  english  deutsch  française Dodaj stronę do ulubionych! 
filipini Gazeta parafialna - 'Rodzina Parafialna'
 

Copyright 2003-2021 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań