Today is Tuesday, 13 April 2021
Lection
Gazeta parafialna

Drodzy Czytelnicy!, Drodzy Parafianie!

Ks. Sławomir Ratajczak C.Or.

Wielki Post jest czasem dążenia do Jezusa Chrystusa. Rozpoczął się on Środą Popielcową i jego istotą jest przygotowanie nas do Wielkanocy, największego i fundamentalnego wydarzenia chrześcijaństwa - Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł dla zbawienia wszystkich ludzi. Charakter tego okresu uwidoczniają nam hymny liturgiczne: "Dałeś nam przykład, o Jezu, czterdziestu dni umartwienia; aby w nas ducha odnowić, wymagasz postu i skruchy" albo w innym miejscu: "Jak naród wybrany idziemy za Tobą, nasz Boże i Wodzu, co w słupie ognistym wskazujesz nam drogę pośpiesznej ucieczki z krainy grzechu i śmierci".

Po długiej nieobecności pragniemy na nowo zagościć w Waszych domach. Nieprzypadkowo wybraliśmy czas Wielkiego Postu. Jest to czas intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami i z mocami zła. Człowiek żyje dokładnie tym czym karmi swoja duszę i umysł. Zawarte w naszej Rodzinie Parafialnej informacje mają na celu przybliżenie nas do tematyki kościelnej i religijnej. Opisane wydarzenia mają nam uświadomić, ze żyjemy w jednej wspólnocie parafialnej, która pochodzi od Boga i do Niego dąży. Artykuły ukazują nam problematykę wyborów człowieka i kierowania swoim życiem tak, by było ono bliskie i miłe Bogu. Zamieszczamy w naszym piśmie również plan tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. Rekolekcje są jedną z form przygotowania nas, wszystkich wiernych do pełnego i owocnego przeżycia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Mają nam pomóc wstępować z większą pokorą i coraz większą miłością wraz z Chrystusem na świętą górę Paschy.

Musimy pamiętać, że Jezus Chrystus odkupił świat przez śmierć i zmartwychwstanie. Odkupienie jest wyzwoleniem człowieka z niewoli szatana i grzechu, do którego szatan człowieka doprowadził oraz śmierci, która jest następstwem grzechu. Przez posłuszeństwo Jezusa, Bóg zwyciężył swą miłością nieposłuszeństwo grzechu i ciemności śmierci, a tym samym zwyciężył szatana.

Życzę wszystkim parafianom i czytelnikom naszego pisma, abyśmy owocnie przygotowali się i przeżyli misterium paschalne, aby było ono wyzwoleniem z naszych grzechów i słabości, byśmy wspólnie mogli zaśpiewać Alleluja, w pełnym tego słowa znaczeniu.

w imieniu zespołu redakcyjnego
Ks. Sławomir Ratajczak C.Or.

Read 5661 times

29, (1) 2005 - Wielki Postpolski  english  deutsch  française Dodaj stronę do ulubionych! 
filipini Gazeta parafialna - 'Rodzina Parafialna'
 

Copyright 2003-2021 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań