Today is Saturday, 16 January 2021
dzień powszedni
Lection
Hbr 2, 14-18; Mk 1, 29-39
Gazeta parafialna

Theology

Wszystkich Świętych

Opracował ks. Sławomir Ratajczak C.Or.

To dzień naszych patronów, których Kościół ogłosił opiekunem osób, stanów, zawodów czy rzeczy. To dzień wszystkich świętych - i tych znanych i ogłoszonych z imienia i może szczególnie tych nie znanych, którzy dzięki łasce Bożej i współpracy z nią osiągnęli zbawienie. Przenosimy się w tym dniu myślą i modlitwą do "świętego miasta, niebieskiego Jeruzalem", które zgromadziło naszych siostry i braci wielbiących Boga na wieki. Kościół pielgrzymujący aktualizuje łączność z Kościołem niebiańskim poprzez kult świętych. Święci stanowią pouczenie, przykład i zachętę, wskazując zarazem najpewniejszą drogę, jaką należy kroczyć wśród zmiennych losów świata. Rozpatrując życie i czyny świętych, wierni pragną ich naśladować i lepiej wypełniać swoje obowiązki. Wypraszając nawrócenie grzesznikom i wytrwałość sprawiedliwym, święci działają na kościół pielgrzymujący jako napomnienie Boże i świadectwo Jego obecności w człowieku. Znaczenie czci świętych ujmuje modlitwa Kościoła w trzech zasadniczych punktach:

1. Życie świętych stanowi wzór postępowania,

2. Ich wstawiennictwo wyprasza nam łaski i moce do walki z wrogami zbawienia,

3. Są nadzieją do osiągnięcia zbawienia.

Są "słowem Boga" stanowiącym pomoc w interpretacji i rozumieniu Słowa Bożego, jakim jest Chrystus. A znalazłszy się w "komunii grzechu", ukierunkowują wszystkich grzeszników ku "wspólnocie świętych".


Read 6543 times

08, (3) 1998 - Wszystkich Świętychpolski  english  deutsch  française Dodaj stronę do ulubionych! 
filipini Gazeta parafialna - 'Rodzina Parafialna'
 

Copyright 2003-2021 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań