Dziś jest Piątek, 26 lutego 2021
Czytania

Ogłoszenia parafialne


I Niedziela Wielkiego Postu Ogłoszenia parafialne


I Niedziela Wielkiego Postu
Dzisiaj (26.02.2021r.)
 • W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej:

  • z udziałem dorosłych po Mszy św. porannej
  • z udziałem dzieci - o godz. 17.00
  • z udziałem dorosłych - o godz. 18.00
  • z udziałem młodzieży – o godz. 19.30.
 • Próby scholi dziecięcej oraz zbiórki dla ministrantów w czasie Wielkiego Postu będą odbywać się w piątki po Drodze Krzyżowej dla dzieci. Chłopców chętnych do służenia przy ołtarzu prosimy o zgłoszenia do ks. Grzegorza.

Ogłoszenia parafialne na następne dni

28.02.2021, Niedziela
 • WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE odbędą się od drugiej Niedzieli Wielkiego Postu pod hasłem „Nasz dom – domem Maryi i Józefa” i poprowadzi je   ks. Dariusz Dąbrowski C.Or. - ze Świętej Góry. Rekolekcje rozpoczniemy w sobotę  27 lutego o godz. 16.30 – Mszą św. z Sakramentem Namaszczenia dla Chorych i Seniorów. Podczas rekolekcji będą spotkania rekolekcyjne dla dzieci   w poniedziałek, wtorek, środę o godz. 17.00. Cały plan rekolekcji jest podany w Internecie i w przedsionku kościoła. Zapraszamy!

 • W niedzielę przed kościołem - kwesta na Krajowy Fundusz Misyjny - "Ad Gentes".

 • We wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00 odprawiamy nabożeństwo Gorzkich Żali. Kazania pasyjne będzie głosił ks. Dawid Majda C.Or. - ze Świętej Góry. Zapraszamy!

07.03.2021, Niedziela
 • Zapraszamy na Oratorium pt. „Pasja Jezusa Chrystusa według św. Jana Henryka Newmana”, podczas którego można będzie wysłuchać całego kazania św. Kardynała, na temat duchowych cierpień Jezusa. Oratorium z udziałem naszych artystów, odbędzie się w niedzielę 7 marca  o godz. 18.00 w naszej sali. Szczegóły na plakacie

16.05.2021, Niedziela

Pozostałe ogłoszenia parafialne
 • Bóg zapłać! za ofiaryna WITRAŻ DUCHA ŚWIĘTEGO! wpłacane na konto parafii i przekazywane osobiście.

  KONTO PARAFIALNE - PKO I O/Poznań   90 1020 4027 0000 1102 0401 1748

 • Informujemy i przypominamy, że:

  w naszym kościele może przebywać w czasie  liturgii 57 osób (1 osoba na 15m2)      

  zasłaniamy usta i nos

 • Biblioteka Parafialna zawiesza swą działalność.

 • Uroczystości I Komunii św. w parafii pw. NMP Matki Kościoła

 • W i e l k o p o s t n e    R e k o l e kc j e

   

  w kościele parafialnym pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu

   

   

  „Nasz dom – domem Maryi i Józefa”

   

   

  sobota i niedziela 27 i 28 lutego 2021r.

   

  Msze św.- (sobota)

  16.30 – dla Chorych i Seniorów z Sakramentem Namaszczenia

  18.30, (niedziela) 7.00, 9.00, 10.15, 11.30, 17.00

   

  Gorzkie Żalez kazaniem pasyjnym rekolekcyjnym - 16.00

   

  poniedziałek 1 marca

  Msze św.z naukami rekolekcyjnymi – 9.00, 18.30

   

  Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci – 17.00    

  Spotkanie przygotowujące do uroczystego ofiarowania dzieci przez rodziców Matce Bożej

   

  wtorek 2 marca

  Msze św.z naukami rekolekcyjnymi –  9.00, 18.30

  Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci – 17.00   

  Spotkanie przygotowujące do uroczystego ofiarowania dzieci przez rodziców Matce Bożej

  środa 3 marca

  Msze św.z naukami rekolekcyjnymi – 9.00, 18.30

  Msza św. dla dzieci – 17.00

  Uroczyste ofiarowania dzieci przez rodziców Matce Bożej

   

  ŚRODA

  Różaniec i Nowenna do MB Nieustającej Pomocy - godz. 18.00

   

   

  Spowiedź św.codziennie na początku każdej Mszy św.

                           

   

  Rekolekcje prowadzi: ks. Dariusz Dąbrowski C.Or.

 • LIST PASTERSKI

  ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

  NA WIELKI POST ROKU PAŃSKIEGO 2021

   

   

  Umiłowani Bracia i Siostry, Drodzy Archidiecezjanie!

   

  W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post, czas przygotowania do Świąt Paschalnych. Przed nami droga, która ma nam pomóc w odkryciu Bożej miłości, objawionej w osobie Jezusa Chrystusa i w Jego dziele przejścia przez mękę, śmierć do zmartwychwstania.

   

  Wielkopostna droga jest swego rodzaju projektem duchowym, jaki możemy realizować na trzech ścieżkach wskazanych przez samego Pana Jezusa w odczytanej w Środę Popielcową Ewangelii. Tymi ścieżkami są: modlitwa, post i jałmużna (Mt 6,1-6.16-18).

   

  Modlitwa

  Pierwszą ścieżką w życiu duchowym jest modlitwa. Z jednej strony stanowi ona sposób pogłębiania osobistej więzi z Bogiem, z drugiej zaś prowadzi ona do otwarcia człowieka na plan, jaki wobec niego ma Pan Bóg. Nieprzypadkowo Jezus uczył swoich uczniów w modlitwie „Ojcze nasz”: „niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie”(Mt 6,10 b). Bez osobistej zgody na wolę Bożą cały sens modlitwy, jak i innych praktyk religijnych, jest wypaczony. Otwarcie się na pełnienie woli Bożej jest podstawowym warunkiem życia chrześcijańskiego, bez którego trudno w ogóle mówić o miłości do Boga. Modlitwa jest jakby papierkiem lakmusowym naszej wiary. Gdy poświęcamy czas na modlitwę, pozwalamy naszemu sercu odkryć ukryte kłamstwa, którymi zwodzimy samych siebie (Benedykt XVI, Spe salvi, 33).

  W Wielkim Poście warto więcej czasu poświęcić na rozmowę z Bogiem, nauczyć się także  innych sposobów zwracania się do Niego aniżeli te, jakie praktykujemy od dawna. Dobry modlitewnik czy książka na ten temat mogą być dla nas stosowną pomocą. Ale najważniejszą modlitwą jest Eucharystia. Wielki Post wzywa nas szczególnie nagląco do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej, a być może także codziennej. Niech w tym czasie bliska nam będzie modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, zwłaszcza tam, gdzie Pan Jezus czeka na nas w kaplicach adoracji. Te dni mają swój szczególny modlitewny rys pasyjny, gdy poprzez nabożeństwa Męki Pańskiej rozważamy, jaką cenę Bóg zapłacił za nasze zbawienie. Zaplanujmy ten czas tak, by być obecnym na Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, przeżywanych w świątyni, czy też – jeśli nie będzie to możliwe – u siebie w domu.

  Post

  Drugą ścieżką życia duchowego jest post. Święty Piotr Chryzolog uczy: „Post jest duszą modlitwy, a miłosierdzie jest siłą napędową postu. A więc jeśli modlisz się, to powinieneś też pościć; jeśli pościsz, to jednocześnie okazuj innym miłosierdzie. Jeżeli chcesz, aby twoja modlitwa została wysłuchana, wysłuchaj próśb innych ludzi. Jeśli nie zamkniesz swoich uszu na innych, to otworzysz ucho Boga na ciebie”. Nie sposób dobrze wypowiedzieć siebie bez postu, czyli bez umartwienia pożądliwości, miłości własnej czy też chorych ambicji. Takie rozumienie postu wymaga jednak dogłębnej znajomości samego siebie, nierzadko uzyskanej w oparciu o pomoc kierownika duchowego czy stałego spowiednika. Często zdarza się niektórym pobożnym osobom, że w swoich ascetycznych zapędach „przecedzają komara, a połykają wielbłąda”(Mt 23,23).

  A zatem podejmijmy w tych dniach nasze wyrzeczenia postne. Nie są one celem samym w sobie, ale stanowią narzędzie pozwalające uporządkować nasze życie poprzez ograniczenie posiłków, czy rezygnację z zajęć, które nie są konieczne, a zabierają nam sporo czasu. Ład wewnętrzny domaga się pracy na sobą, nad własnym charakterem, nad własnymi uczuciami, nad całą sferą życia duchowego. Zyskany czas możemy poświęcić na budowanie relacji z bliźnimi, a zaoszczędzone przez post pieniądze możemy przekazać ubogim.

  Jałmużna

  I tu dochodzimy do trzeciej ścieżki życia duchowego – do jałmużny. Tylko w wąskim znaczeniu stanowi ona datek przekazany osobie potrzebującej. W szerokim sensie idzie o całościową postawę czynnej miłości wobec innych ludzi. Wiąże się to ściśle z odkryciem własnych talentów i służeniem nimi osobom potrzebującym. Święty Jan Chryzostom uczył, że: „jałmużna jest matką miłości; jest lekarstwem na grzechy nasze, ona dusze nasze z brudów grzechowych oczyszcza, ona jest drabiną aż do nieba sięgającą”. Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem – a to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Każda jałmużna jest sposobnością uczestniczenia w Opatrzności Boga względem Jego dzieci.

  Jeśli dzięki praktyce postu oszczędzimy pieniądze czy produkty żywnościowe – nawet jeśli będzie tego niewiele – przykażmy to ludziom potrzebującym. W samym tylko Poznaniu każdego dnia przy czterech domach zakonnych około tysiąca osób otrzymuje posiłek. Zorientujmy się, jaką inicjatywę charytatywną możemy wesprzeć. Szczególnie proszę o pomoc dla tych dzieł, które służą chorym dzieciom, samotnym matkom czy rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością. Wiele takich inicjatyw podejmuje Caritas naszej archidiecezji. Bardzo cieszy mnie inicjatywa naszych księży, którzy swoją kapłańską jałmużną postną wspomogą Dom Samotnej Matki, prowadzony przez siostry Matki Bożej Miłosierdzia w Kiekrzu koło Poznania.

  Przeżywanie Wielkiego Postu w miłości oznacza też opiekę nad tymi, którzy cierpią, którzy są opuszczeni lub udręczeni z powodu pandemii i choroby Covid-19. W kontekście wielkiej niepewności jutra ofiarujmy wraz z naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy, aby nasz bliźni poczuł się kochany przez Boga i ludzi (por. Orędzie papieża Franciszek na Wielki Post 2021).

  Odejścia od Kościoła

  Bardzo proszę Was również – Drodzy Siostry i Bracia – abyście zechcieli ofiarować swoje modlitwy i post szczególnie w intencji tych, którzy w ostatnim czasie zadeklarowali swoje odejście od Boga i Kościoła, składając na ręce swoich proboszczów akt apostazji. Wielu z nich – jak sami to piszą – nie miało żadnego kontaktu z parafią, nie prowadziło życia sakramentalnego i nie akceptowało faktu, że zostali ochrzczeni jako niemowlęta. Niektórzy żalą się, że – jako dzieci – zostali ochrzczeni „przemocą”, przed osiągnięciem wieku dojrzałości. Gdyby analogicznie stosować tę samą zasadę do szkolnictwa, wówczas naukę w szkole należałoby rozpoczynać dopiero w wieku osiemnastu lat. Niejednokrotnie nie podzielali oni zasad moralności chrześcijańskiej, a jednocześnie czują się zgorszeni grzechami ludzi Kościoła. Wprawdzie niektóre osoby składające akt apostazji dały się zwieść antykościelnej propagandzie, jednakże – zdaję sobie również sprawę z tego, że przyczyną odejścia niektórych był także brak czytelnego świadectwa wiary z naszej strony. Te decyzje są powodem cierpienia i podziałów w wielu rodzinach. Dla każdego, kto oddala się od Boga i porzuca wspólnotę Kościoła, istnieje droga powrotu, ale wiedzie ona tylko poprzez nawrócenie. Proszę Was wszystkich, Drodzy Diecezjanie, o ofiarowanie modlitwy i postu w tych intencjach.

  Nawracajmy się

  Wielkopostne wezwanie do nawrócenia trzeba odczytać jako skierowane do każdego nas; do Ciebie i do mnie. Prorok Joel, w odczytanym w Popielec słowie wołał do nas: „rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty” (Jl 2,12). Nie możemy poprzestać na zewnętrznych gestach i praktykach pokutnych. One są ważne, ale nie znaczą wiele, jeśli nie przeobrażają na lepsze naszych serc. Serca „rozdarte” to serca otwarte na Boże słowo, na moc sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty i Eucharystii. Serca „rozdarte”, to serca zapraszające Jezusa, by wypełnił je swoją miłością. Serce „rozdarte” wreszcie to serce gościnne, gotowe przyjąć tych, którzy są w potrzebie. Uczyńmy więc rzetelny wielkopostny rachunek sumienia i pojednajmy się z Bogiem. Niech udziałem każdego z nas stanie się pragnienie psalmisty:

  „Stwórz, Boże, we mnie serce czyste

  i odnów we mnie moc ducha.

  Przywróć mi radość Twojego zbawienia

  i wzmocnij mnie duchem ofiarnym” (Ps 51).

   

  Niech Maryja, Matka Zbawiciela, trwająca w sercu Kościoła, wspiera nas swoją troskliwą obecnością, a łaska Chrystusa niech towarzyszy nam w naszej wędrówce ku światłu Wielkiej Nocy.

   

  Na trud wielkopostnego nawrócenia każdemu i każdej z Was z serca błogosławię.

   

    †  Stanisław Gądecki

     Arcybiskup Metropolita Poznański

   

  Pierwsza niedziela Wielkiego Postu.

  Poznań, 21 lutego 2021 roku.

 • WSKAZANIA PASTERSKIE

  DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH

  W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2021

   

  „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

  Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

   

  I  PRZEPISY POSTNE

  A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

   

  1.   Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:

  a)      we wszystkie piątki całego roku,

  b)      w Środę Popielcową.

   

  Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

   

  Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

   

  2.   Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:

  a)      w Środę Popielcową,

  b)      w Wielki Piątek.
   

  Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

   

  3.   Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową  i Wielki Piątek.

   

  Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

   

  4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku
  – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych,  z wyjątkiem:

  a)      Środy Popielcowej,

  b)      Wielkiego Piątku.

   

  Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

   

  Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

   

  Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty. 

   

  Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

  Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

   

  B. Powstrzymywanie się od zabaw

   

  Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

   

   

  II.    CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

   

  Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 17 lutego 2021 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 30 maja 2021 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

  Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

   

  III.       DANINA DIECEZJALNA

   

  Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

      

  Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

   

   

   

  Poznań, dnia 10 lutego 2021 roku

  N. 799/2021

   

   

  † Stanisław Gądecki

  Arcybiskup Metropolita Poznański

 • Pod chórem można nabyć prasę katolicką - Przewodnik Katolicki i Gościa Niedzielnego.

 • Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na rzecz Archidiecezji Poznańskiej – Daninę Diecezjalną oraz na potrzeby naszej PARAFII
polski  english  deutsch  française Dodaj stronę do ulubionych! 
filipini Gazeta parafialna - 'Rodzina Parafialna'
 

Copyright 2003-2021 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań